Zakład słowiańskich literatur i kultur
Przesiedlenie, wypedzenie, odzyskanie

Przesiedlenie, wypedzenie, odzyskanie

Konferencja "Wysiedlenie, wypędzenie, odzyskanie? Wymuszony transfer ludności 1944-1950 w perspektywie badań postkolonialnych" (Pasawa, 6-8 marca 2015 r.)

W marcu 2015 r. na uniwersytecie w Pasawie (Passau) odbędzie się konferencja "Wysiedlenie, wypędzenie, odzyskanie? Wymuszony transfer ludności 1944 - 1950 w perspektywie badań postkolonialnych". Konferencja stanowi część naszego długoletniego projektu naukowego "Wymuszony transfer ludności w latach 1944 - 1950 w literaturze niemieckiej i polskiej – obraz obcego i wzorce kolonialnego postrzegania w trójkącie Niemcy – Polacy – Rosjanie". Celem konferencji jest uzupełnienie dotychczasowych rezultatów projektu o nowe tematy i propozycje metodologiczne.

Liczymy, że wystąpienia konferencyjne z jednej strony zaprezentują możliwości postkolonialnej lektury tekstów dotyczących wymuszonego transferu ludności niemieckiej, a z drugiej przyczynią się do opracowania katalogu regionalnych rozbieżności w postrzeganiu zarówno samego transferu ludności, jak i relacji w trójkącie Niemcy – Polacy – Rosjanie. Dlatego też chcielibyśmy, aby referaty, które zostaną wygłoszone na konferencji, miały w pierwszej kolejności związek z koncepcjami z zakresu Postcolonial Studies. Ponadto powinny się one odnosić do regionalnej specyfiki terenów, które zostały włączone do Polski po II wojnie światowej.

Konferencja odbędzie się w języku niemieckim i polskim. Jej dopełnieniem ma być opublikowanie pracy zbiorowej poświęconej zagadnieniom omówionym w jej trakcie.

Program konferencji

Plakat konferencji

Keynote