Zakład słowiańskich literatur i kultur
  •   Katedra
Prof. Dr. Dirk Uffelmann

Studia

  • Literatury i kultury Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej (Rosji, Polski, Czeskiej Republiki i Ukrainy)
  • Dyżur
  • Najczęściej zadawane pytania

Badania

  • Badania postkolonialne nad Europą Wschodnią i Środkowo-Wschodnią
  • internet
  • migracja
  • studia genderowe
  • prawosławie

Pracownicy

KONSULTACJE

KONTAKT

Sekretariat

Telefon: 0851 / 509 - 2951
Fax: 0851 / 509 - 2952
E-Mail: hilbert@uni-passau.de