Katedra Digitalních Humanitních Věd
  • Projekte  >
  •   Česko-německý projekt
Česko-německý projekt o první světové válce

Česko-německý projekt o první světové válce

Sběr a digitalizace předmětů ke studiu místní vzpomínkové kultury

Im Böhmerwald digitalisierten die Studierenden auch Fundstücke unbekannter deutscher Soldaten. Autorinnen: Markéta Coufalová, Tereza Kučerová
Interview mit Karl Hackl aus Frauenau. Autorin: Christina Hackl, Bayerwald-Bote.

Výzkum první světové války v terénu je projektem nově zřízenéLaboratoře Digital Humanities pro přeshraniční historický výzkum. Projekt je příspěvkem k prozkoumání rodinné vzpomínkové kultury vztahující se na období první světové války v regionu Šumava / Bavorský les.

V rámci projektu se podařilo shromáždit historické zdroje z rodinných archivů v tomto přeshraničním regionu. Během návštěv v soukromých domácnostech se studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Pasov podařilo pomocí digitálních technologií zdokumentovat jedinečné vzpomínkové předměty. Například Karl Hackl z obce Frauenau (na obrázku) umožnil studentům zdigitalizovat fotografie, odznak, dopisy a několik osobních předmětů po svém příbuzném Gregoru Reifovi. Digitalizace zdrojů proběhla přímo na místě, stejně jako zaznamenání s nimi spojených vyprávění a dalších zákulisních informací. Na Šumavě studenti narazili mimo jiné na pozůstalosti neznámých německých vojáků, které byly jejich nynějšími majiteli nalezeny prostřednictvím detektoru kovu v lese (na obrázku). 

Následně byly zdigitalizované materiály zpracovány a nahrány do databáze. Takto vznikl vědecky využitelný fond historických materiálů, jako jsou polní dopisy, válečné pohlednice, fotografie, deníky a jiné objekty. Kromě toho byla z nashromážděných materiálů vytvořena také internetová výstava, která veřejnosti odhaluje celé spektrum historických vzpomínkových předmětů.

Databáze a zmíněná výstava znázorňují dopady první světové války na obyvatelstvo regionu Šumava / Bavorský les.